Bi-polaire luchtionisatie

Verbetert de luchthygiëne en verwijdert geuren volgens een natuurlijk proces.

Hoe werkt ionisatie?

Bi-polaire ionisatie is een luchtzuiveringstechnologie die werkt op basis van hoge spanning. Ionisatiebuizen worden onder spanning gezet en gescheiden door een isolator. Dit is essentieel om de zuurstof atomen te ioniseren.

 

Tijdens het ionisatieproces krijgen deze zuurstof atomen een positieve of negatieve lading. Hierdoor worden de geïoniseerde atomen in de luchtstroom verspreid. De ionen zijn niet stabiel en binden zich aan zwevende vervuiling zoals VOC's (vluchtige organische stoffen) en micro-organismen. 

Met bi-polaire ionisatie wordt er een frisse en energierijke lucht gecreëerd, die vergelijkbaar is met de natuur.

De voordelen

In de natuur zijn op veel plekken van nature ionen aanwezig. Bijvoorbeeld bij onweer, in de buurt van watervallen en aan zee bestaat een overweldigende hoeveelheid aan ionen. Deze ionen zorgen voor een zelfreinigend effect van de lucht.

In gebouwen zijn ionen niet of nauwelijks aanwezig. Met ionisatie haal je het luchtreinigings mechanisme van de natuur naar binnen. Door lucht te ioniseren verbetert de luchtkwaliteit merkbaar. Geuren worden afgebroken en de lucht is hygiënischer. 


  • Een prettig geurvrij binnenklimaat

  • Hygiënische lucht; vrij van micro-organismen inclusief virussen

  • Minder VOS (vluchtige organische stoffen)

Ionen in de natuur

Het belangrijkste verschil tussen UV licht en ionisatie

UVC en ionisatie zijn twee wezenlijk verschillende technieken. Beiden kun je gebruiken om lucht te zuiveren van ongewenste micro-organismen, maar het belangrijkste verschil is dat ionisatie doorwerkt in de ruimte ná het filter.


Hoe dat precies zit? Bekijk de video voor meer informatie.

Interesse in een gesprek of offerte?

>

+