UVC safetesterGevaren en risico's van UVC licht
UVC licht is gevaarlijk voor huid en ogen, daarom is het belangrijk om de installatie te laten ontwerpen door een specialist en de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen. Omdat UVC-straling geen warmte afgeeft, wordt de blootstelling pas na enkele uren opgemerkt. Je herkent het gevaar dus niet altijd op het moment van blootstelling en dat maakt het lastig voor mensen die incidenteel met UVC licht werken. Daardoor kunnen UVC lampen gevaarlijk zijn. 

 

De gevolgen van blootstelling aan UVC licht:

  • Verblinding van ogen (ontsteking aan het hoornvlies).
  • Verbranding en rood worden van huid.

 

In alle situaties waar gewerkt wordt met UVC licht (ook wel UV-C straling) moet rekening gehouden worden met de risico’s voor mensen en dieren. Om te zorgen dat UV lampen schadelijke gevolgen beperken is het van belang om deze veilig te ontwerpen en in te bouwen. 

 

Het belangrijkste: veilig ontwerpen en inbouwen
Afhankelijk van de situatie kan de veiligheid van een UVC systeem gewaarborgd worden met mechanische afscherming en/of elektrische voorzieningen. Een UV systeem kan vrijwel altijd veilig ontworpen worden voor gebruikers, operators of bezoekers. Zij hebben geen kennis van de gevaren maar door het juiste ontwerp worden zij beschermd tegen blootstelling. Denk aan een veiligheidsschakelaar die de UV lamp uitschakelt als een deur of luik open gaat, of een vastgeschroefde afscherming. Voor techneuten zoals onderhoudsmonteurs zijn soms aanvullende instructies en waarschuwingen nodig.

 

Welke richtlijn is van toepassing?
UVC licht valt onder kunstmatige optische straling. Hierop is een Europese richtlijn van toepassing: Richtlijn 2006/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan risico’s van fysische agentia (kunstmatige optische straling) (19e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG).

 

De richtlijn is in te zien en te downloaden via: EUR-Lex - 32006L0025 - EN - EUR-Lex
De richtlijn geeft grenswaarden aan voor huid en ogen.

 

Bioclimatic ondersteunt u bij de implementatie van veiligheidsmaatregelen voor UVC-straling en voert waar nodig metingen uit om te zien of een installatie voldoet aan de Europese richtlijnen voor UVC-veiligheid.

Advies nodig? Neem contact op

 

Gebruikte symbolen:

 Herkenbare waarschuwing  Optische straling

Herkenbare waarschuwing UV licht

Symbool optische straling volgens ISO 7010

 

 

Voor technici tijdens onderhoud en storingen van UVC lampen:

 Gelaatsmasker Handschoenen verplicht  Veiligheidskleding verplicht 

Gelaatsmasker verplicht

Handschoenen verplicht

Veiligheidskleding verplicht

 

>

+