UVC safetesterRisico’s van UVC licht
UVC licht is schadelijk voor huid en ogen. Omdat UVC geen stralingswarmte geeft voel je blootstelling niet direct, maar pas na enkele uren. Gevolgen van blootstelling aan UVC licht: Verblinding van ogen (ontsteking aan het hoornvlies). Verbranding en rood worden van huid.

 

In alle situaties waar gewerkt wordt met UVC licht (ook wel UV-C straling) moet rekening gehouden worden met de risico’s voor mensen.

 

Het belangrijkste: veilig inbouwen
Afhankelijk van de situatie kan de veiligheid van een UVC systeem gewaarborgd worden met mechanische afscherming en/of elektrische voorzieningen. Een UV systeem kan vrijwel altijd intrinsiek veilig ontworpen worden voor gebruikers, operators of bezoekers. Voor technici zijn soms aanvullende instructies en waarschuwingen nodig.

 

Welke richtlijn is van toepassing?
UVC licht valt onder kunstmatige optische straling. Voor het veilig toepassen hiervan is een Europese richtlijn van toepassing: Richtlijn 2006/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan risico’s van fysische agentia (kunstmatige optische straling) (19e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG).

 

De richtlijn is in te zien en te downloaden via: EUR-Lex - 32006L0025 - EN - EUR-Lex
De richtlijn geeft grenswaarden aan voor huid en ogen.

 

Bioclimatic kan u ondersteunen bij de implementatie van veiligheidsmaatregelen en waar nodig metingen uitvoeren om te zien of een installatie voldoet aan de Europese richtlijn.

Advies nodig over veilig werken met UVC licht? Neem contact met ons op.

 

Gebruikte symbolen:

 Herkenbare waarschuwing  Optische straling

Herkenbare waarschuwing UV licht

Symbool optische straling volgens ISO 7010

 

 

Voor technici tijdens onderhoud en storingen:

 Gelaatsmasker Handschoenen verplicht  Veiligheidskleding verplicht 

Gelaatsmasker verplicht

Handschoenen verplicht

Veiligheidskleding verplicht

 

>

+