Werking UVC-desinfectie

Onzichtbare optische straling, hoe kan dat desinfecterend zijn?

UVC als onderdeel van het lichtspectrum

Ultraviolet licht of ultraviolette straling is onderdeel van het lichtspectrum en heeft een kortere golflengte dan zichtbaar licht. Andere onzichtbare onderdelen van het lichtspectrum zijn bijvoorbeeld infrarood en röntgenstraling.

UV licht kan worden opgedeeld in UVA, UVB en UVC. UVC licht heeft een golflengte van 100 tot 300 nm maar met name het bereik van 240-280 nm wordt goed geabsorbeerd door micro-organismen.

De energie van het UVC licht verstoort het DNA en voorkomt dat micro-organismen zich kunnen delen. Professionele desinfectielampen produceren vooral UVC-licht met een golflengte van 254 nm. Dit is de golflengte met de krachtigste desinfecterende werking.

Desinfecterende werking

UVC beschadigt het DNA van micro-organismen en virussen waardoor deze zich niet meer kunnen vermenigvuldigen.

Er ontstaat een photo-chemisch effect in de cel waardoor dimeren worden gevormd. Naast elkaar gelegen Cytosine- en Thyminemoleculen binden zich aan elkaar in plaats van aan de tegenoverliggende base in het DNA-molecuul.

De DNA informatie is hierna onbruikbaar, de cel sterft af en kan zich niet langer delen. De effectiviteit van UVC licht is uitgebreid onderzocht en gepubliceerd door wetenschappers wereldwijd.
Image

De relatie tussen dosis en resultaat

Van veel micro-organismen is bekend wat de benodigde dosis is om ze kritisch te beschadigen. We noemen de dosis die nodig is om 90% van de populatie te deactiveren de D90 dosis. 

De gevoeligheid voor UVC licht verschilt sterk voor verschillende soorten micro-organismen. Virussen en bacteriën zijn zeer gevoelig terwijl gisten en schimmels veel beter bestand zijn tegen UVC licht.

In de praktijk betekent dit dat schimmels een langere blootstellingstijd nodig hebben of dat gekozen moet worden voor een krachtigere UVC lamp.
 

 

Wat zijn de risico’s?

UVC is onzichtbaar, echter als bijproduct geven UVC-lampen een blauw licht af dat geen desinfecterende werking heeft. Dat is praktisch want daarmee is zichtbaar dat de lamp is ingeschakeld.

UVC straling is gevaarlijk voor huid en ogen en blootstelling moet daarom vermeden worden. Alle installaties moeten worden afgeschermd en tijdens testen en onderhoud moeten goede beschermingsmiddelen gebruikt worden zoals een gelaatsmasker en huidbedekking. 

Effecten op de huid:
Omdat UVC geen infraroodcomponent heeft zoals zonlicht, voel je er niets van, maar het veroorzaakt al vrij snel roodheid en een branderig gevoel op de huid.

Effecten op de ogen:
UVC dringt niet door tot in het oog, maar enkele uren na blootstelling kan wel irritatie aan het hoornvlies ontstaan. Dit geeft een pijnlijk, branderig gevoel dat ook wel “lasoog” of “sneeuwblindheid” genoemd wordt.

Image

Meer informatie over de werking van UVC-desinfectie in uw proces?

>

+