Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Veroudering UVC-lamp

Waarom heeft een UVC lamp een beperkte levensduur?

De effectieve levensduur van een UVC-buis wordt door een aantal factoren bepaald. Om uit te kunnen leggen welke factoren hier in meespelen is het belangrijk om eerst te weten hoe een UVC-lamp werkt.

De werking van een desinfecterende UVC-lamp

Een UVC-lamp desinfecteert alleen als deze licht uitzendt met een golflengte van 253,7 nanometer. Om dit te kunnen realiseren is kwik nodig. Het kwik reageert met de in de buis aanwezige gassen en slaat neer op de wand van de buis. Dit proces noemen we solarisatie.

Afnemende kwaliteit door solarisatie

Doordat het kwik neerslaat op de buis, kan er steeds minder UVC-licht uit de buis ontsnappen. Daarnaast is er steeds minder kwik aanwezig in de buis om licht op te wekken. De kwaliteit van de UVC-lamp neemt hierdoor af. Er zijn twee manieren om de levensduur van de lamp te verlengen.

1. Goede kwaliteit Kwartsglas
Op een goede kwaliteit kwartsglas slaat kwik minder snel neer, waardoor de hoeveelheid kwik trager afneemt en de buis langer licht doorlaat. De lamp blijft hierdoor langer effectief.

2. Coating van de buis
Door een coating aan te brengen aan de binnenzijde van de buis wordt de solarisatie vertraagd, ook hierdoor blijft de lamp langer effectief.

Solarisatie is niet zichtbaar
Solarisatie heeft nauwelijks invloed op de productie van zichtbaar licht, dat het neergeslagen oxide wel kan passeren. Hierdoor is de mate waarin de buis zichtbaar licht produceert geen indicatie voor de effectiviteit.

Verschillen in levensduur

Elk type UVC-lamp heeft een eigen levensduur die vooraf wordt vastgesteld. Veel schakelen, in het bijzonder als de lamp koud is heeft een negatief effect op de levensduur. Onderstaande grafiek laat twee verschillende UVC-lampen zien met hun geadviseerde levensduur, bij 80% rest-UVC-output. De grenswaarde die wij aanhouden voor betrouwbare desinfectie van onze installaties is 75%.

Levensduur UV lamp
BIOCLIMATIC
Bioclimatic BV