Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Veiligheid en ionisatie

Anders dan ioniserende straling is luchtionisatie op geen enkele wijze kanker- of anderszins ziekteverwekkend. Integendeel zelfs! Vooral mensen met gevoelige luchtwegen en/of astma hebben vaak minder klachten bij het verblijf op plaatsen waar de lucht veel ionen bevat. De lucht hoog in de bergen en dichtbij watervallen bevat over het algemeen veel ionen. Ook na onweer komen er meer ionen voor in de lucht. Vooral negatieve ionen zijn bevorderlijk voor het welbevinden en de gezondheid.

De ionisatie-apparatuur van Bioclimatic is ontworpen om ionen te produceren met behulp van een natuurlijk proces. Tijdens het produceren van ionen komt ook enige ozon vrij. Door de installatie goed af te stellen, zorgen we dat de hoeveelheid ozon precies genoeg is om verontreinigingen te neutraliseren. We hanteren daarbij een concentratie van 0,01 ppm, dat ligt net onder de waarnemingsgrens van de meest mensen.

Bij door Bioclimatic geleverde installaties blijft de hoeveelheid ozon ver onder de MAC-waarde voor langdurige blootstelling van 0.06 ppm.

Uitgangspunten om veilig te werken met ionisatie:

  • Gebruik ionisatie-apparatuur alleen in de ruimte waarvoor de installatie bedoeld is.
  • Indien een apparaat is afgesteld om ozon te produceren (zoals bij de Aerodrive voor geurverwijdering), adem de ozonrijke lucht dan niet in maar ventileer goed voordat u de ruimte betreedt.
  • Laat onderhoud aan uw installatie verrichten om de effectiviteit te verhogen en de juiste werking te garanderen.
BIOCLIMATIC
Bioclimatic BV