Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UVC-desinfectie

UVC-desinfectie: wat is het?

UVC-desinfectie (Ultraviolet C licht) is een methode om water, oppervlakten en lucht te desinfecteren. De energie van het UVC licht verstoort het DNA en voorkomt dat micro-organismen zich kunnen delen.

De voordelen van desinfecteren met UV-C

  • Milieuvriendelijk en biologisch
  • Desinfecteer continu (24 uur per dag)
  • Lage operationele kosten
  • Eenvoudig en flexibel toepasbaar
  • Bewezen effectief

Het principe van UVC desinfectie

UV licht of straling heeft een kortere golflengte en is energierijker dan zichtbaar licht. Het is onder te verdelen in UVA, UVB en UVC . UVC licht heeft een golflengte van 100 tot 300 nm, maar met name het bereik van 240-280 nm wordt goed geabsorbeerd door micro-organismen. De energie van het UVC licht verstoort het DNA en voorkomt dat micro-organismen zich kunnen delen.

UVC

Waarom is UVC-straling kiemdodend?

Het desinfecterende bereik van UVC licht loopt van 240 tot 280 nm, het meeste effect wordt bereikt bij een maximum van 260 nm. Dit verloop is te vergelijken met de ontwikkeling van de absorptiecurve van DNA (blauwe lijn). Het DNA molecuul bestaat uit vier bouwstenen in een dubbele helix. Adenine, thymine, guanine en cytosine. Als er twee thyminen naast elkaar liggen dan bindt het UVC licht deze met elkaar in plaats van met de tegenoverliggende base in het DNA molecuul. Goede UVC lampen geven het grootste deel van de fotonen af bij 254 nm (rode balk) zodat het DNA maximaal verstoord wordt. Hoe hoger de UVC intensiteit (uitgedrukt in mW/cm²) en hoe langer de bestralingstijd (seconden), hoe hoger de UVC dosis (mJ/cm²) en daarmee het aantal micro-organismen die zodanig beschadigd raken dat ze zich niet meer kunnen delen.

UVC

De dosis bepaalt de mate van desinfectie

Bij UVC desinfectie is bekend welke dosis er nodig is voor verschillende soorten micro-organismen. We noemen dit de letale dosis (LD). Resistentie komt niet voor met UVC licht. Standaard geven we de effectiviteit aan met een LD90, dat betekent dat 90% van de populatie gedood wordt. Een verdubbeling van de dosis betekent dat 99% van de populatie gedood wordt, een verdriedubbeling 99,9%, enzovoorts.

Benieuwd welke dosis er nodig is voor bacteriën, virussen, gisten en schimmels? Download de PDF.

Ik wil de nieuwsbrief van Bioclimatic ontvangen

Interessante feiten over UVC-desinfectie

  • De techniek UVC-desinfectie is al meer dan honderd jaar oud. (Al in 1910 werd in Marseille de eerste UVC-drinkwater- zuiveringsinstallatie in gebruik genomen)
  • UV lampen geven blauw licht, dat is echter alleen een bijproduct en heeft geen kiemdodende werking
  •  Micro-organismen kunnen niet resistent worden voor UVC
BIOCLIMATIC
Bioclimatic BV