Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UVC-desinfectie volgens de wetenschap

Wat is UV

Ultraviolet (UV) is elektromagnetische straling net buiten het deel van het spectrum dat met het menselijk oog waarneembaar is. De golflengte van UV-licht is 1 tot 400 nanometer. UV-licht is te onderscheiden in UV-A, UV-B en UV-C.

Verschil UV-A, UV-B, UV-C

  • UV-C licht heeft een golflengte van minder dan 280 nm (“korte golven”)
  • UV-B licht heeft een golflengte tussen ca. 280 en 315 nm
  • UV-A is ultraviolet licht met een golflengte tussen ca. 315 en 400 nm (“lange golven”)
UVC

UVC-desinfectie en micro-organismen

Vergeleken met bepaalde gangbare filtratietechnieken is UVC-desinfectie zeer effectief (Berg et al., 1991). Het principe van UVC-desinfectie berust op absorptie van de UVC-straling door het DNA en het RNA van micro-organismen. Hierdoor worden het DNA en het RNA beschadigd, waardoor de micro-organismen zich niet meer kunnen voortplanten.

Werking UV-C
Vernietigen van de DNA structuur

UVC-desinfectie op schimmels en gisten

Behalve bacteriën en virussen (Riley, 1974) kunnen ook schimmels en gisten (Kalisvaart, 1994) met UV-straling worden bestreden. Doordat gramnegatieve bacteriën een dunner membraan hebben dan grampositieve, worden deze sneller uitgeschakeld. Sporen, die in het algemeen goed zijn ingekapseld, zijn daarentegen relatief moeilijk uit te schakelen.

De stralingsdosis is het belangrijk bij UVC-desinfectie

Het kiemdodende effect van UV-straling is beter naarmate deze intenser is en naarmate de micro-organismen er langer aan worden blootgesteld (Marra en Gelderland, 1997). Het UV-producerende vermogen van een bron wordt uitgedrukt in Watts (W). Afhankelijk van de spreiding van de stralingsbundel en de afstand tussen de stralingsbron en het doel bereikt een zekere hoeveelheid straling het doel (E, de bestralingssterkte). De bestralingssterkte wordt uitgedrukt in watts per vierkante meter (W/m*). Voor de kiemdodende werking is de bestralingsdosis (fi) belangrijk. De bestralingsdosis is de bestralingssterkte vermenigvuldigd met de tijd (in seconden) en wordt uitgedrukt in joules per vierkante meter (J/m*). Volgens de wet van Bunsen-Roscoe is er sprake van reciprociteit, wat wil zeggen dat verkorting van de bestralingstijd kan worden gecompenseerd door evenredige verhoging van de bestralingssterkte (Riley, 1974). De totale hoeveelheid energie die in de vorm van UV-straling de kiem bereikt blijft hierbij gelijk.

 UVC-desinfectie werkt goed op virussen

Een gunstige eigenschap van UV-C is dat virussen, die chemisch vaak moeilijker zijn te doden er ongeveer even gevoelig voor zijn als bacteriën (Meulemans, 1992a). Ook schimmels en gisten zijn gevoelig, maar pas bij hogere doses. Verder is het gunstig dat er geen resistentie tegen blootstelling aan UV-C kan optreden. Het soort micro-organisme heeft veel invloed op de minimaal benodigde beschijningsdosis.

Invloed van een hoge luchtvochtigheid

In lucht met een relatieve luchtvochtigheid van meer dan 80% worden kiemen beschermd door een watermantel, waardoor een hogere dosis nodig is om de kiemen onschadelijk te maken (Blendl, 1980). Ook stofdeeltjes in de lucht schermen micro-organismen af van het UV-licht, en zonder directe beschijning vindt er geen desinfectie plaats. Als lucht wordt behandeld in een kanaal met meerdere lampen en reflectoren kunnen deeltjes van meerdere kanten worden bestraald en wordt de schaduwwerking gedeeltelijk teniet gedaan (Kennis, 1989). Toch blijft het vooraf filteren van de lucht nodig omdat in deze fase stofdeeltjes worden afgevangen waaraan micro-organismen gebonden kunnen zijn, daarnaast voorkomt het dat de UV-lampen vuil worden en effectiviteit verliezen.

BIOCLIMATIC
Bioclimatic BV