Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Plasmatechniek

Wat is plasmatechniek

Plasmatechniek – ook wel koudplasma – is een luchtbehandelingsmethode op basis van elektrochemische hoogspanningskatalyse. Door de hoge spanning op de plasma-elektroden vinden er constant ontladingen plaats, waardoor vrije radicalen, superoxiden, hydroxyl-radicalen, ionen en andere uiterst reactieve stoffen ontstaan. Deze reageren razendsnel met de in de lucht aanwezige verontreinigingen, zoals koolwaterstoffen en de meeste geurmoleculen. Hierna wordt de luchtstroom over een katalysator gevoerd, waar ook de laatst overgebleven verontreinigingen geoxideerd worden en uiteenvallen in hun basisbestanddelen. De restproducten van dit proces zijn voornamelijk CO2 en water(damp).

Een Plasma-ontgeuringsinstallatie ontgeurt in drie stappen:

1. Hydrosorp voorfiltering

Hier worden stof, vet en aerosolen afgevangen om te voorkomen dat die het plasmagedeelte vervuilen waardoor de effectiviteit achteruit gaat.

2. Plasma

Onder hoge spanning worden luchtmoleculen omgezet in zuurstofradicalen en ozon. Zuurstofradicalen en ozon oxideren de geurstoffen. Bijkomend effect is een desinfecterende werking om dat micro-organismen ook worden geoxideerd.

3. Katalysator

De katalysator is een actief koolfilter met een tweeledig doel. Het zorgt ervoor dat er geen zuurstofradicalen of ozon naar buiten geblazen worden en het creëert een laag van radicalen en ozon waardoor de overgebleven geurstoffen alsnog geoxideerd worden.

Schematische weergave:

Plasma technologie

De voordelen van Plasmatechniek

  • Zeer effectief (rendement van minimaal 85%)
  • Energiezuinig
  • Goedkoper in onderhoud dan actief kool filtering
  • Erkend als BBT (Best Beschikbare Techniek)
  • Komt in aanmerking voor MIA\Vamil (B 4052, B 9434 of A 3063)
BIOCLIMATIC
Bioclimatic BV