Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Geurverwijdering

Verwijder geur of VOS uit uitgaande lucht

Voor het uitstoten van met geur of VOS (vluchtige organische stoffen) belaste lucht gelden strenge regels. Om aan deze regels te voldoen is het in sommige gevallen nodig om lucht eerst te reinigen alvorens deze af te voeren.

De Bioclimatic Phoenix is in staat om verschillende soorten vervuiling en VOS af te breken. Afhankelijk van de vervuiling wordt een systeem ontworpen op basis van foto-oxidatie of plasma-techniek. De Bioclimatic Phoenix kan geïnstalleerd worden als standalone-unit, maar ook als bypass in het geval van bijvoorbeeld te hete afvoerlucht.

Mia\Vamil-subsidie

De aanschaf en voortbrengingskosten van een Bioclimatic Phoenix systeem komen in aanmerking voor de aantrekkelijke Mia\Vamil-regeling. Lees meer.

Hoe werkt het Phoenix systeem?

Het Phoenix systeem kan geleverd worden op basis van foto-oxidatie of op basis van plasma techniek. Afhankelijk van uw situatie adviseren we u te kiezen voor een plasma- of voor een foto-oxidatiesysteem. Doorgaans is plasma een betere oplossing voor geurproblemen en geniet foto-oxidatie de voorkeur bij industriële afgasreiniging.

Techniek
De Bioclimatic Phoenix verwijdert geurmoleculen door gebruik te maken foto-oxidatie of plasma-techniek. Dit is effectief tegen verschillende soorten luchtvervuiling. In de reactiekamer worden de ongewenste moleculen onschadelijk gemaakt. Op deze manier is het mogelijk luchtvervuiling volledig te verwijderen of in ieder geval te verminderen met >85%.

Het systeem werkt in drie stappen:

1. Voorfiltering

Hier worden grove deeltjes als vet en stof afgevangen.

2. Reactiekamer

In de reactie kamer worden organische stoffen en geuren geoxideerd (ontbonden in onschadelijke moleculen die aan de basis staan van de vervuiling). De reactiekamer wordt speciaal ontworpen op basis van het luchtvolume, de concentratie en de aard van de vervuiling.

3. Katalytische oxidator

De katalytische oxidator is een actiefkool filter met een tweeledig doel, het zorgt ervoor dat er geen zuurstof radicalen of ozon naar buiten geblazen worden en het creëert een laag van radicalen en ozon waardoor overgebleven geurstoffen alsnog geoxideerd worden.

 

Lees meer over foto-oxidatie  Lees meer over plasma technologie

BIOCLIMATIC
Bioclimatic BV