Image Image Image Image Image Image Image Image Image

MIA/VAMIL-subsidie

MIA/VAMIL-subsidie op aanschaf apparatuur Bioclimatic

De overheid heeft twee regelingen in het leven geroepen om het investeren in milieuvriendelijke apparatuur aantrekkelijker te maken:

  • Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil);
  • Regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA).

Vamil

De Vamil biedt u de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten op een door uzelf te bepalen tijdstip af te schrijven. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Het kan bijvoorbeeld voordelig zijn om af te schrijven in jaren dat u veel winst maakt. Door af te schrijven kunt u in lagere belastingpercentages terechtkomen.

MIA

Met de MIA kunt u profiteren van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Deze aftrek komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Maakt u gebruik van de MIA, dan betaalt u minder belasting.

Om welke apparatuur gaat het?

Alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor een subsidie staan op de Milieulijst. Voor de onderstaande producten en installaties van Bioclimatic kunt u een subsidieaanvraag indienen.

E4680 | plasma-omzetter voor gasvormige ontreiniging (aftrekpercentage 27%)

a. bestemd voor: het in een niet-thermisch plasmaveld ontleden van gasvormige verontreinigingen in ruimtelucht, niet bestemd voor productie, of afgassen of andere naar buiten af te voeren lucht, waarbij de verontreinigingen worden omgezet in onschadelijke stoffen of uiteenvallen in hun elementaire componenten,
b. bestaande uit: een hoogspanningsbron, een reactiekamer, een besturingssysteem en al dan niet een katalysator.

E4681 | (katalytische) oxidatie-installatie voor luchtreiniging (aftrekpercentage 13,5%)

a. bestemd voor: het (al dan niet katalytisch) oxideren met waterstofperoxide, zuurstofradicalen, zuurstofionen, ozon of UV-bestraling,
1. van pathogenen, geur- of koolwaterstoffen in naar buiten te blazen luchtstromen, of
2. voor desinfectie van ruimtelucht bij toepassing in de industrie, waardoor het gebruik van chemicaliën aantoonbaar wordt verminderd,
b. bestaande uit: een oxidatie-installatie en al dan niet de volgende onderdelen: doseer- of injectieapparatuur, een waterstofperoxidewasser, een wastoren, een katalysator, een ozongenerator, een restozonabsorber of -vernietiger en een zuurstofradicaalgenerator.

A2690 | Ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van (opslag)ruimten, lucht of producten in de land- en tuinbouw (aftrekpercentage 27%)

a. bestemd voor: het desinfecteren van lucht, een gesloten (opslag)ruimte of een product door oxidatie met ozon, waardoor het gebruik van chemicaliën aantoonbaar wordt verminderd of vermeden,
b. bestaande uit: een oxidatie-installatie, een ozongenerator en al dan niet de volgende onderdelen: doseer- of injectieapparatuur, een restozonabsorber of -vernietiger, een besturingssysteem en meet- en regelapparatuur.

B1545 | (Katalytische) Oxidatiereactor voor waterreiniging (aftrekpercentage 13,5%)

a. bestemd voor: het al dan niet katalytisch oxideren met waterstofperoxide, zuurstofradicalen, zuurstofionen, ozon of UV-bestraling van,
1. hormoonverstorende stoffen of antibiotica in afvalwater uit de medische sector, de chemische sector of de geneesmiddelenindustrie, of
2. Legionella in inpandige waterleidingen,
b. bestaande uit: oxidatiereactor(en) met apparatuur voor het genereren van oxidatoren, (eventueel) doseer- of injectieapparatuur, (eventueel) een restozonvernietiger, (eventueel) een recirculatietank, (eventueel) een recirculatiepomp, (eventueel) een biologisch actief koolfilter en exclusief voorzuiveringsapparatuur.

Hulp nodig bij de subsidieaanvraag?

Het aanvragen van subsidies kan nogal wat administratieve handelingen met zich meebrengen. Daarbij komt, dat de aanvraag binnen 13 weken na de datum van de opdrachtverlening (besteldatum) moet zijn ingediend. Wilt u het aanvragen van subsidie uitbesteden op no-cure-no-pay-basis, dan kunt u daarvoor terecht bij onze samenwerkingspartner; subsidieadviesbureau HGM.

BIOCLIMATIC
Bioclimatic BV