Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Logreductie: de definitie

Wat is een log of logaritme

Log is de afkorting van logaritme. Een logaritme is het tegenovergestelde van een exponent. Het logaritme geeft antwoord op de vraag hoe vaak een getal met zichzelf vermenigvuldigd moet worden om een ander gegeven getal te krijgen. De vergelijking 2x = 8 heeft als oplossing x = 3.
Men noemt 3 dan de logaritme van 8 bij het grondtal 2.

Wat is log reductie

Wanneer we in de desinfectiebranche spreken over log reductie gaat dit over de vermindering van het aantal microben. Deze vermindering wordt altijd omschreven met factor 10, ook wel de Briggse logaritme genoemd.

Log reductie in de desinfectiebranche

Tijdens het desinfecteren reduceren we populaties vaak in zulke grote getallen, dat het onoverzichtelijk en foutgevoelig is om dit in percentages uit te drukken. Daarom maken we gebruik van log reductie. Het is vergelijkbaar met het meten van de sterkte van een aardbeving. Een aardbeving met kracht 4 op de schaal van Richter is 10 keer sterker dan een aardbeving met een kracht van 3 op de schaal van Richter.

log-reductie-microben
Log reductie microben

Overzicht log reducties

1 log reductie = 90% afdoding     (1 op 10 overleeft)
2 log reductie = 99% afdoding     (1 op 100 overleeft)
3 log reductie = 99,9%  afdoding    (1 op 1000 overleeft)
4 log reductie = 99,99% afdoding   (1 op 10.000 overleeft)
5 log reductie = 99,999% afdoding   (1 op 100.000 overleeft)
6 log reductie = 99,9999% afdoding  (1 op 1.000.000 overleeft)
7 log reductie = 99,99999% afdoding  (1 op 10.000.000 overleeft)

Een log (1) reductie houdt in dat van een bepaald aantal microben er minimaal 90% worden gedood, van de tien overleeft er maximaal één.

Een 6 log reductie betekent dus dat een miljoenste deel overleeft of anders gezegd de populatie wordt met 99.9999% gereduceerd.

BIOCLIMATIC
Bioclimatic BV