Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Kennisbank

Bacteriën

Campylobacter is in Nederland en in andere EU-landen de meest voorkomende oorzaak van bacteriële voedselinfecties. Op gepaste afstand gevolgd door Salmonella. Op plek 3 en 4 staan respectievelijk de Escheria coli-bacterie – inclusief de EHEC-bacterie – en Listeria Monocytogenes. Lees er in dit kennisbank-artikel meer over.

Lees meer

Biofilm

Een biofilm is een kleverige laag slijm geproduceerd door en voornamelijk bestaande uit micro-organismen. Onder water kan een biofilm kan erg hinderlijk zijn omdat het de micro-biologische kwaliteit van het water aantast (bacteriën komen continu los van het slijm en zweven door het water) en het kan zorgen voor verstopte leidingen.

Lees meer

Foto oxidatie

Foto oxidatie is het principe van oxidatie in de lucht door het genereren van hoog reactieve zuurstofradicalen, deze worden opgewekt door UV straling. Foto oxidatie wordt binnen de Bioclimatic apparatuur alleen toegepast in de productlijn Phoenix. Ontworpen voor luchtafvoer en medische luchtdesinfectie.

Lees meer

Het belang van de transmissiewaarde voor waterdesinfectie

Water en andere vloeistoffen kunnen uitstekend gedesinfecteerd worden met UVC-licht. Om een goed advies te kunnen geven over de benodigde UV-capaciteit, is het belangrijk de transmissiewaarde van het water of van de vloeistof te weten.

Lees meer

Ionisatie

Door middel van bi - polaire ionisatie zijn de Bioclimatic systemen in staat de lucht op een natuurlijke manier efficiënt te zuiveren. Door het toevoegen van energie aan de lucht (activeren) worden de moleculen die zich in de buurt van de ontladingsbuis bevinden gesplitst.

Lees meer

Ionisatie of UV?

In de strijd tegen luchtvervuiling in opslagruimten is verschillende apparatuur beschikbaar om de kwaliteit van de opgeslagen producten zo hoog mogelijk te houden. De technieken van deze  apparatuur zijn gebaseerd op ionisatie of UV.

Lees meer

Logreductie: de definitie

Wanneer we in de desinfectie branche spreken over log reductie gaat dit over de vermindering van het aantal microben. Deze vermindering wordt altijd omschreven met factor 10, ook wel Briggse logaritme genoemd.

Lees meer

Meest gestelde vragen over waterdesinfectie met UVC (FAQ)

Graag beantwoorden we de meest gestelde vragen over waterdesinfectie met UVC-techniek.

Lees meer

Plasmatechniek

Plasma techniek (ook wel koudplasma) is een luchtbehandelingsmethode op basis van elektrochemische hoogspanningskatalyse.

Lees meer

Sick Building Syndrome

Het sick building syndrome (ziek worden van een gebouw) is een combinatie van aandoeningen die veroorzaakt worden door de slechte kwaliteit van de lucht in een gebouw. Aan die biologische vervuiling kan Bioclimatic iets doen door het probleem bij de bron aan te pakken; in het luchtbehandelingssysteem.

Lees meer

UVC-desinfectie

UVC desinfectie (Ultraviolet C licht) is een methode om water, oppervlakten en lucht te desinfecteren. Wanneer een lamp met dit UVC licht op bacteriën en schimmels schijnt, beschadigt hun DNA. Hierdoor zijn ze niet meer in staat om zich te vermenigvuldigen. Doordat het aantal micro-organismen dusdanig laagt blijft, blijven ze onschadelijk.

Lees meer

Veiligheid en ionisatie

Anders dan ioniserende straling is lucht ionisatie op geen enkele wijze kanker- of anderszins ziekte verwekkend. Integendeel zelfs, vooral mensen met gevoelige luchtwegen en astmalijders hebben vaak minder klachten bij het verblijf op plaatsen waar de lucht veel ionen bevat.

Lees meer

Veiligheid en UVC

UVC licht heeft de eigenschap om DNA structuur te beschadigen: z.g. dimeren. Naast elkaar gelegen Cytosine en vooral Thymine moleculen binden zich dan aan elkaar in plaats van aan de tegenover liggende base in het DNA molecuul.

Lees meer

Veroudering UVC-lamp

De effectieve levensduur van een UVC buis wordt door een aantal factoren bepaald. Om uit te kunnen leggen welke factoren hier in mee spelen is het belangrijk om eerst te weten hoe een UVC lamp werkt.

Lees meer

Verschil tussen ozon en ionisatie

Ionisatie wordt vaak vergeleken met het agressieve ozongas. Het verschil tussen ozon en ionisatie is erg groot. Ozon is weliswaar een bijproduct van ionisatie, maar bij een juiste afstelling slechts in hele kleine mate.

Lees meer
BIOCLIMATIC
Bioclimatic BV