Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ionisatie of UV?

Ionisatie en UV bestrijden luchtvervuiling

In de strijd tegen luchtvervuiling in opslagruimten is verschillende apparatuur beschikbaar om de kwaliteit van de opgeslagen producten zo hoog mogelijk te houden. De technieken van deze apparatuur zijn gebaseerd op ionisatie of UV. Gevoelige producten hebben een gecontroleerd klimaat nodig. Niet alleen de juiste temperatuur maar ook de samenstelling van de lucht bepaalt hoe de kwaliteit van het product zich houdt.

Ionisatie of UV: Bioclimatic kiest samen met u

Bekende oplossingen tegen luchtvervuiling in de koelcel zijn ionisatie- en UV-desinfectie-apparatuur. Bioclimatic levert apparatuur op basis van beide technieken en kan ook een combinatie van UV- en ionisatietechniek verzorgen. Samen met u maken we de juiste keuze te maken tussen ionisatie, UV of een combinatie van beide technieken. We maken deze keuze op basis van de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek.

Ionisatie of UV: andere werking, hetzelfde effect

Beide technieken hebben bewezen effectief te zijn in het vernietigen van micro-organismen en andere vervuiling in de lucht. Alleen in de toepasbaarheid bij luchtdesinfectie zijn nog grote verschillen te ontdekken. Uit het TNO-rapport over de effectiviteit van ionisatie en UV-desinfectie blijken de volgende kerneigenschappen van de technieken :

Ionisatie:

  • Ionisatie heeft een duidelijke werkzaamheid voor de verwijdering van deeltjes uit de lucht.

M.b.t ozon :

  • Bij het ioniseren van de lucht komt enige ozon vrij.
  • Ozon is een sterk oxiderend gas dat alle organische stoffen aantast, dus ook micro-organismen en organische geurstoffen.
  • Verhoging van de luchtvochtigheid verbetert in de regel de werkzaamheid van ozondesinfectie.
  • Het afdodend effect van ozon wordt door de bipolaire ionisatie drastisch versterkt.

Ozon als onderdeel van het ioniseren van de lucht is een sterk oxiderend gas, wat eventueel gevaren op zou kunnen leveren voor de mens. TNO onderzocht de ionisatie-apparatuur van Bioclimatic en vond het ozonniveau zelfs bij een ‘Worst Case Experiment’ niet schadelijk. Met onze aparatuur blijft het ozonniveau te allen tijde onder de gestelde MAC-waarden voor de veiligheid van de mens.

UV

  • Van UV-C straling is een hoge werkzaamheid tegen zeer veel micro-organismen bekend. Door dubbelblind onderzoek is de werkzaamheid van UV- luchtdesinfectie als op zichzelf staande techniek genoegzaam bewezen.
  • Fotokatalische oxidatie tast in principe alle organische stoffen aan, dus ook micro-organismen en organische geurstoffen.
  • Verhoging van de relatieve vochtigheid vermindert in de regel de werkzaamheid van UV-luchtdesinfectie als op zichzelf staande techniek.

Verschillen in effectiviteit: Ionisatie of UV

Duidelijk uit het TNO rapport blijkt dat de effectiviteit van ionisatie toeneemt bij een hogere luchtvochtigheid. Daarnaast blijkt dat de effectiviteit van UV drastisch afneemt bij een luchtvochtigheid van 75% of meer.

Bioclimatic past hierom alleen UV-desinfectieapparatuur toe wanneer de voordelen duidelijk opwegen tegen die van ionisatie en waar de luchtvochtigheid lager is dan 75%. Wij adviseren ook UV-apparatuur niet toe te passen in sterk verwarmde of sterk gekoelde ruimten. Door verschillende (warme en koude) luchtstromen is het niet mogelijk voor de gezuiverde lucht zich te mengen met de rest van de lucht.

Ionisatie daarentegen verspreidt zich altijd snel door de ruimte door de elektrische lading van de losse ionen. Deze hechten zich aan losse deeltjes ongeacht de luchtstroom of de temperatuur. Ook is de effectiviteit nog eens extra hoog bij een hogere luchtvochtigheid.

Wij helpen u graag bij de keuze voor ionisatie, UV, of een combinatie van beide.

Oppervlakte- en waterdesinfectie

Wij passen UVC-apparatuur effectief toe bij oppervlakte- en waterdesinfectie. Bij deze toepassingen worden de micro-organismen direct beschenen.

Bronnen

– TNO Rapport KvL/P&Z/2007.040
– Li CS and Wang YC, Surface germicidal effects of ozone for micro organisms.
AIHA J, 2003. 64(4) p. 533 -537
– Ko Ge, First MW and Burge HA, The characterization of upper-room ultraviolet germicidal irradiation in inactivating airborne micro organisms. Environ Health Perspect, 2002. 110(1) : p. 95-101

BIOCLIMATIC
Bioclimatic BV