Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Het belang van de transmissiewaarde voor waterdesinfectie

 

Water en andere vloeistoffen kunnen uitstekend gedesinfecteerd worden met UVC-licht. Om een goed advies te kunnen geven over de benodigde UV-capaciteit, is het belangrijk de transmissiewaarde van het water of van de vloeistof te weten.

Transmissiewaarde (T10-waarde)

De transmissiewaarde (ook wel T10-waarde, oftewel het percentage UV-licht dat overblijft nadat het zich door 10 mm water heeft verplaatst) is van groot belang voor de UV-capaciteit die nodig is om een bepaalde hoeveelheid vloeistof te desinfecteren.

Indicatieve T10-waarden

  • Gedemineraliseerd water: 99%
  • Bronwater: 96%
  • Leidingwater: 90%
  • Regenwater: 80 – 96%
  • Slootwater: 60 – 80%

Hoe lager de transmissiewaarde is, hoe hoger de UVC-intensiteit moet zijn om nog steeds voldoende te desinfecteren. De intensiteit van de UV-afgifte kan verhoogd worden door:

  • de stroomsnelheid te verlagen,
  • de afstand tussen de UV-lamp en de buitenwand te verkleinen of
  • meer UV-lampen te installeren.

Lees meer over UVC-waterdesinfectie

BIOCLIMATIC
Bioclimatic BV