Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Foto oxidatie

Wat is het?

Foto oxidatie is het principe van oxidatie in de lucht door het genereren van hoog reactieve zuurstofradicalen. Deze worden opgewekt door UV straling. Foto oxidatie wordt binnen de Bioclimatic apparatuur alleen toegepast in de productlijn Phoenix. Ontworpen voor luchtafvoer en medische luchtdesinfectie.

Wat kan worden vernietigd met foto oxidatie?

  • VOS (vluchtige organische stoffen, < 500 mg/m³)
  • H2S, NH3, amines, mercaptanen, … (< 50 ppm)
  • Geur

Foto oxidatie bestaat uit twee reacties, namelijk rechtstreekse fotolyse (directe bestraling vervuilers) en oxidatie door reactieve zuurstofradicalen (oxidatie door radicalen in het kanaal)

Rechtstreekse fotolyse

Componenten die sterk absorberen in het gebruikte golflengtegebied (bepaalde VOS, NH3, H2S, mercaptanen, amines, …) kunnen rechtstreeks onder invloed van de UV-C straling afgebroken worden (fotolyse). Mogelijk optredende fotolysereacties zijn:

Oxidatie door reactieve zuurstofradicalen

Componenten die niet rechtstreeks de UV-straling absorberen, alsook reactieproducten van de fotolysereacties, kunnen (verder) geoxideerd worden door hoog reactieve zuurstofradicalen. Deze laatsten worden gevormd door inwerking van de UVstraling op zuurstof aanwezig in de gasstroom, volgens volgende reacties:

Bij deze oxidatiereacties worden CO2, H2O, N2, SO2 als eindproducten gevormd.
Foto-oxidatie is zeer geschikt voor discontinue processen met lagere solventconcentraties (maximum 500 mg/Nm³). Het proces haalt namelijk dadelijk zijn steady-state verwijderingsrendement en heeft geen extra opstartkosten of verliezen ten opzichte van continue werking.

Schematische werking foto oxidatie:
Foto - oxidatie

BIOCLIMATIC
Bioclimatic BV