Tussen 2017 en 2019 werd vastgesteld dat afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s) Legionella kunnen verspreiden via aerosolen in de (buiten)lucht.

 

Warm proceswater in combinatie met een open beluchtingsbassin geeft een risico op verspreiding. Het RIVM heeft onderzoek gedaan en beschrijft maatregelen om risico’s van legionella te beperken. Eén van de maatregelen is het afdekken van open beluchtingsbassins en het desinfecteren van afvoerlucht. (RIVM Briefrapport 2019-0061, Inventarisatie van legionellarisico’s bij afvalwaterzuiveringsinstallaties, Pagina 58.)

 

In dit artikel werken we de optie uit om afvoerlucht te desinfecteren met UVC licht. Uitgaande van een volledig luchtdicht afgedekt bassin.

 

Proces opzet

De lucht uit een afgedekte bassin wordt afgezogen en gedesinfecteerd voordat het de buitenlucht in wordt uitgeblazen. Het is van belang dat de afdekking vrijwel volledig luchtdicht is en op onderdruk wordt gebracht. Zo ontstaat er geen lekkage van mogelijk besmette lucht naar buiten.

 

Principe schets:

Schema bassin met UV filter.

 

Werking UVC desinfectie

De gevoeligheid van Legionella bacteriën voor UVC licht is wetenschappelijk onderzocht. Wij gaan uit van een lethale dosis (benodigde hoeveelheid energie voor 90% reductie op Legionella bacteriën) van 2,5 mJ/cm2 op Legionella pneumophila op basis van o.a. Yamamoto (1987) en Kowalski (2001).

 

Met deze dosis worden 90% van de Legionella bacteriën die aanwezig zijn in de afvoerlucht gedeactiveerd. Om een hogere desinfectiegraad te bereiken moet de dosis worden verdubbeld. Voor een reductie van 99,9% hanteren we een dosis van 7,5 mJ/cm2.

 

De dosis is het product van lichtintensiteit (in mWatt/cm2) en contacttijd (in seconden).

Door de gemiddelde lichtintensiteit in de reactorkamer te berekenen en de luchtsnelheid te controleren wordt een theoretische desinfectiegraad berekend.

 

Ontwerp UVC reactiekamer op basis van 6.000 m3/uur, 18 UVC lampen, 99,9% reductie in een RVS omkasting van 200x90x90cm:

Ontwerp UVC reactiekamer

 

Praktijksituatie

De afvoerkanalen en UVC desinfectiekast worden van corrosie bestendig RVS(316) gebouwd. Monitoring van de lampen, het onderhoudsinterval en de luchtflow wordt gedaan in de besturing van de luchtbehandelingskast.

 

Voor onderhoud moeten UVC lampen goed toegankelijk zijn voor reiniging en vervanging. Bij toepassing van een druppelvanger moet het condenswater veilig worden afgevoerd. Wij passen in deze situaties waterdichte UVC lampen (IP68) toe om storingen te voorkomen.

 

 

Aandachtspunten

  • Er is geen effect op geur van de afvoerlucht want UVC lampen op 254nm genereren geen ozon
  • Regelmatige inspectie van de installatie is nodig om aanslag op UVC lampen te controleren en waar nodig te verwijderen
  • Levensduur UVC lampen is 18 maanden bij 24/7 gebruik

 

Vragen of specifiek advies ontvangen? Bioclimatic levert en installeert  UVC componenten en advies of complete installaties om Legionella verspreiding te voorkomen.

Neem contact met ons op

>

+