Rijskasten kunnen een broedplaats zijn voor schimmels, dat brengt veel schoonmaak en desinfectiewerk met zich mee. Wij passen een combinatie van twee technieken toe om schimmels in de luchtbehandelingskast en de verspreiding via de lucht te voorkomen.

 

Er zijn twee grote uitdagingen met lucht en luchtbehandelingskasten als het gaat om rijskasten:

  1. Er ontstaat schimmelgroei in de luchtbehandelingskast op vochtige plekken (zoals de koelbatterij en druppelvangers)
    • Voor het hygiënisch houden van het koelblok en eventueel druppelvanger gebruiken we UVC licht, in de vorm van een cassette systeem. Meer informatie
  2. Schimmels verspreiden zich via de lucht door de rijskast
    • Om te voorkomen dat schimmels zich via de lucht verspreiden in de rijskast zelf passen we ionisatie toe. Een kanaalsysteem, geplaatst in het toevoerkanaal is vaak het meest praktisch. Meer informatie
UVC LD90 dosis uvc desinfection
Figuur 1 Verschil in UVC dosis voor 90% reductie

Waarom een combinatietechniek?
UVC licht is geschikt om bacteriën, virussen en schimmels af te doden maar met name zwarte schimmels (zoals Aspergillus niger, die veel voorkomen in bakkerijen) hebben veel pigment en een dikke beschermlaag. Dit maakt ze relatief resistent tegen UV licht. Om ze te deactiveren is veel UV vermogen nodig of een lange contacttijd, praktisch en financieel gezien is dat vaak niet haalbaar in een luchtstroom.

UVC cassettes
Figuur 2 UVC cassettes in luchtbehandelingskast bij het koel/verwarmingsblok

Het beschijnen van een koelbatterij op druppelvanger met UVC licht is wel een goede oplossing. UVC lampen worden op korte afstand van de koelbatterij geplaatst die het hele oppervlak beschijnen. Ook tussen de lamellen wordt gedesinfecteerd omdat aluminium UV licht goed reflecteert.

 

Omdat de koelbatterij lange tijd (dagen, weken, jaren) achter elkaar beschenen wordt is slechts een klein aantal UVC lampen nodig. Schimmels kunnen onder invloed van UVC licht niet groeien en zich als gevolg daarvan ook niet verspreiden via de lucht, een belangrijke bron van (her)besmetting is hiermee weggenomen.

Ionisatie in toevoerkanaal
Figuur 3 Ionisatie in toevoerkanaal

Het toepassen van ionisatie in de toevoerlucht zorgt er voor dat schimmels in de rijskast zelf zich minder kunnen verspreiden. Ionisatie werkt op basis van hoge spanning en genereert ionen, deze luchtionen zijn instabiel en binden zich met zwevende vervuiling in de lucht.

 

Door ionen te genereren en mee te geven aan de luchtstroom wordt in feite het natuurlijke lucht reinigende effect van buiten naar binnen gehaald. Buiten in de natuur zijn ionen veel aanwezig in de buurt van watervallen, oceanen en bijvoorbeeld na een onweersbui.

 

Met ionisatie kunnen grote hoeveelheden lucht behandeld worden met een beperkte investering en energieverbruik, ook achteraf inbouwen is eenvoudig. Voor een UVC sectie is bij bestaande installaties is niet altijd voldoende ruimte, dit kan het beste bij nieuwbouw voorzien worden in de luchtbehandelingskast.

 

Vragen?

Neem contact met ons op

 

Of bekijk alle oplossingen voor bakkerijen

Bekijk oplossingen

>

+